Loading...

Městské domy v Luži

Městské domy na venkovním náměstí v Luži ve specifickém místě mezi městem a krajinou kolem něj. Navrhujeme soubor samostatně stojících objektů různých proporcí a velikostí. Tvoří mikrosvět a veřejný prostor vně i uvnitř sebe. Inspiraci hledáme v dlážděných ulicích Luže, plotech, zídkách a veřejných prostranstvích. Cihla jako český, známý a archetypální materiál. Domy obsahují aktivity pro veřejnost, záměrem investora je vytvoření druhého menšího centra města. Výzva pro začlenění moderní architektury do staré části města, tvarově se odkazujeme na šikmé střechy kolem, zalamované siluety okolních domů a nepravidelnosti místních uliček. Hledání českého výrazu.

autorský tým David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Veronika Fričová
klient město Luže
typologie veřejné sály, sport, divadlo, kanceláře, úřad, bydlení, kavárna
lokalita Česká republika, město Luže
podlažní plocha 1 500,00  m2