Loading...

Urbanistická koncepce obce Hroubovice

Urbanistická koncepce obce Hroubovice vznikla na základě poptávky osvíceného starosty, který chtěl něco více, než jen územní plán. Spíše pohled shora, vně, nezatížený, zároveň však informovaný a inspirativní. Práce byla něco mezi workshopem, otevřenou studií a manuálem jak oživit, používat a do budoucna rozvíjet typickou malou českou obec. V obci jsme po nějaký čas bydleli a výsledkem je urbanisticko-architektonicko-sociologická knížka. Naší vizí jsou Hroubovice jako soběstačná obec obklopená loukami, pastvinami, poli, lesy a sady, se zdrojem pitné vody, zemědělskými a chovnými plochami, s vlastním alternativním zdrojem elektrické energie a čističkou odpadních vod, trvalými pracovními místy, kvalitním a různorodým veřejným prostorem, pestrou škálou venkovních aktivit, místem kde se bude dobře bydlet a žít lidem každého věku, místem podporujícím soudržnost a uvědomění obyvatel, s jasně vymezenými hranicemi, místem, které zaujme projíždějící i cestovatele. Kniha je presentována komiksově, aby byla srozumitelná pro zastupitele i obyvatele, obsahuje návod k použití a presentuje jednotlivé oblasti, které jsme považovali pro další rozvoj za klíčové. Jde o jiný, v jistém slova smyslu experimentální urbanistický materiál.

autorský tým David Kraus, Zdeněk Dohnálek, Valerie Polakovičová
klient obec Hroubovice
typologie urbanismus
lokalita Česká republika, Hroubovice
podlažní plocha 1 250 000,00  m2