Loading...

Rodinný dům v Braníku II.

Praha – Braník, vilová čtvrť. Navrhujeme sem dům skládající se z jednoduchých hranolů s plochou střechou, půdorysného tvaru obráceného malého "h". Zásadní pro návrh byl vztah pozemku ke světovým stranám a k rušné ulici, požadavkem bylo maximální proslunění novostavby a soukromá zahrada s množstvím světla prostorově, pohledově a hlukově oddělná od ulice. Návrh se musel dále vyrovnat s novou pozicí uliční čáry dané okolními objekty. Tvar a poloha jednotlivých objemů-hranolů je zvolena tak, aby umožňovala co nejdelší přístup přímého slunce do severní části pozemku - tedy na soukromou zahradu. Díky nízké výšce části orientované do ulice je stín minimální, zároveň však tato část dům ukotvuje v uličním řádu okolních staveb. Zkosení 2.patra potom umožňuje slunci proslunit vnitřní zahradu ještě před polednem. Součástí návrhu je bazén zapuštěný na rozmezí venkovní terasy a travnaté plochy, je uvažován jako plavecký s délkou 10m a šířkou 2,5m. Krytí je zamýšleno jako dvě od sebe se odsouvající plošiny, které v zavřeném stavu tvoří jakési podium pro sezení, hry a další aktivity - ostrov na pomezí terasy a travnaté plochy.

autorský tým David Kraus, Zdeněk Dohnálek
typologie rodinné domy
lokalita Česká republika, Praha, Braník
podlažní plocha 320,00  m2
Praha – Braník, vilová čtvrť. Navrhujeme sem dům skládající se z jednoduchých hranolů s plochou střechou, půdorysného tvaru obráceného malého "h".