Loading...

Nové centrum v Hradištku

Požadavkem obce bylo navrhnout budoucí centrum obce na místě, kde kdysi stála historická budova sýpky. Návrh se snaží na dějinnou souvislost reagovat moderní novostavbou vycházející z původních proporcí, tvaru, umístění i charakteru bývalého objektu. Podloubí je prostorem setkávání a pohybu lidí, je otevřeno do náměstí, propojeno s pronajímatelnými prostory, kryje ho zastřešená pergola. Domem se prolíná krov, který je zároveň konstrukcí podloubí a vnějších pergol, dům je obložen kamenem, venkovní konstrukce jsou dřevěné. Sál je otevřený do krovu. Stromořadí před loubím vychází z modulového rytmu stejně i pergoly, před loubím jsou navrženy posuvné rolety, kterými se pronajímatelný prostor dá uzavřít. Skrz dům je navržen průchod – pasáž, z ní je též možné vstupovat dovnitř. Dům má charakter venkovského statku a jeho vnější konstrukce jsou modulovou sítí pro rozličné krámky, fasáda a dům tak ožívá. Je navrženo propojení budovy jakožto centrálního místa v obci s nedalekým zámeckým parkem pomocí dřevěné visuté lávky.

autorský tým David Kraus
klient obec Hradištko
typologie prostory úřadu, kanceláře, knihovna, obchody, sál
lokalita Česká republika, Hradištko pod Medníkem
podlažní plocha 1 450,00  m2