Loading...

Administrativní budova - Bohdalec / 2003

Zadáním investora bylo dotvořit nárožní parcelu na rušné křižovatce kancelářskou budovou s maximem podlažních ploch. Návrh vytváří jasné a kompaktní řešení spočívající ve dvou objektech, jež jsou vzájemně propojeny, každý je však solitérem. Oba jsou vzájemně v kontrastu, první navazuje na stávající činžovní dům - jde o standardní kancelářskou budovu s podílem bytů v horních podlažích. Druhý je tvořen ustupujícími a předstupujícími patry – jakýmisi poskládanými piškoty. Jde o moderní kancelářskou budovu s volnou dispozicí, zázemím a zasedacími místnostmi uprostřed. Druhý dům se terasovitě zvyšuje směrem ke křižovatce, respektive k nároží, které slouží jako reklamní plocha, je lehčí, nenavazuje na nic, je sám o sobě výrazný ve své jednoduchosti. Oba objekty blok svírají klidnou vnitřní zahradu, hlavní vstup do komplexu je veden z náměstí vytvořeného v prostoru mezi objekty. Ty jsou propojeny můstky, které obsahují komunikace a zasedací místnosti vyššího standardu.

autorský tým David Kraus, Klára Čápová
klient M-Invest, spol. s r.o.
typologie kancelářské budovy
lokalita Česká republika, Praha, Bohdalec
podlažní plocha 18 525,00  m2
náklady 315 milionů Kč