Loading...

Bytový dům - Hloubětín / 2003

Obytná struktura je umístěna na pozemku, jež tvoří nyní náměstí uprostřed pravidelné geometrické zástavby čtyřpodlažních panelových bytových domů z 60.let. Hmota novostavby je navržena jako písmeno U (ekonomické využití pozemku), je členěna systémem předstupujících a ustupujících bytových jednotek – princip lega či štosovaných kontejnerů. Navržené řešení umožňuje tvarovat objekt v závislosti na výškových úrovních okolí, což bylo podmíněno požadavky investora i dotčených orgánů státní správy. Tvarování navíc umožňuje využívat jižní strany předsunutých hmot jako venkovní zelené terasy, vytváří poloveřejné prostory uvnitř bloku a dává možnost ovlivňovat architekturu objektu i během dalších fází projektu v závislosti na nových skutečnostech(cena, prodej bytových jednotek, schvalování). Objekt je volnou strukturou – více softwarem, než kompaktní hmotou – je možné do něj dosazovat parametry a prostorové řešení tak průběžně měnit, aniž se změní základní idea. Celá navržená soustava počítá také s úpravou parteru – okolí. V úrovních podzemních podlaží je umístěn stávající kryt civilní obrany a nově vybudované podzemní parkoviště. Snahou bylo najít systém, který umožní změny a úpravy během celého procesu tvorby projektové dokumentace, schvalování úřady i marketingu a reklamní prodejní kampaně investora.

autorský tým David Kraus, Tomáš Klanc, Klára Čápová
klient Bemett spol. s r.o.
typologie bytové domy
lokalita Česká republika, Praha, Hloubětín
podlažní plocha 15,45  m2
náklady 200 milionů Kč