Loading...

Opatrné našlapování - praky

Nasycení trhu s pozemky nutí architekty a konstruktéry hledat takové formy, které umožní vsadit objekt i do zastavěného území jako tzv. věcné břemeno. Objekt je dočasného charakteru a může být později přesunut či odstraněn. Dodržuje ochranné regulační podmínky, jež byly zpracovány v rámci zahušťování aglomerací. Příklad administrativního objektu ve tvaru praku rozkročeného nad stávající zástavbou.

autorský tým David Kraus
typologie vize budoucnost
studie pro výstavu VIZE ( Fragnerova galerie, Praha, Česká republika, 1997 )