Loading...

Rodinný dům ve Veliši / 2006 - 2008

Rozsáhlý pozemek s tradičním okolí venkovského charakteru. Základní koncepcí domu je sestava dvou archetypálních domů vesnické siluety – kompaktní tvar, sedlová střecha 45°, pravidelné okenní otvory - které tvoří dvojici objemů, jež se navzájem doplňují i jsou vůči sobě v kontrastu. Tuto dvojici doplňuje přístavek garáže podobného charakteru – lehké otevřené konstrukce, s mírným sklonem střechy – doplněk k masivní dvojici. Koncepce obsažená v dětské kresbě domu - maximální jednoduchost, přírodní naivita, prostota. Obývací prostor je osvětlen ze všech čtyř světových stran. Výše uvedené řešení vytváří otevřenou - členitou formu domu. Dům je umístěn v pocitovém těžišti pozemku – je z něj vidět na věž kostela, lze z něj přehlédnout sad, je z něj vidět na blízkou historickou rozhlednu.

autorský tým David Kraus
klient soukromý
typologie rodinné domy
lokalita Česká republika, Veliš u Jičína
podlažní plocha 280,00  m2
náklady 5 milionů Kč