Loading...
Info - kancelář - filozofie navrhování | ing. arch. David Kraus | Ocenění
Ateliér Architektura je veden Davidem Krausem, absolventem FA ČVUT v Praze (1989 - 1996), který studoval u profesora Šika (Nová česká práce) a od roku 2002 vlastní kancelář Architektura, s.r.o. Realizace ateliéru jsou v ČR, USA, Německu, Ománu a SR. Při své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderní architektury, členové týmu pracují s neobvyklými zdroji inspirací, obrazy a principy současného světa. Experimentální tvorba Davida Krause byla presentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, vyučoval na VŠUP a FA ČVUT, vystavuje, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen. Jeho práce je zastoupena ve sbírkách Národní galerie a presentována v odborných i laických médiích doma i v zahraničí (tisk, rozhlas, TV). Práce a zkušenost ateliéru zahrnuje celý proces včetně realizace, spojuje architekturu se samotným stavěním. Architektura klade důraz na praxi - cílem je realizovaná stavba, jež zvyšuje kolektivní zkušenost týmu. Architektura spolupracuje s mladými architekty, tvořícími volné společenství kolem objektu Kovárna. Čitelným rysem ateliéru je specifický výtvarný styl, osobní přístup ke klientovi, neustálé hledání informací a inspirací zejména mimo obor. Architektura věří v jednoduchost myšlení a konání, fyzický pohyb, rytmus a skutečný, přítomný a současný svět. Architektura využívá, rozvíjí a kombinuje současné moderní technologie s nejjednodušším stavěním, produkuje věci s vášní a individualismem, hledá Českou cestu.
Absolvent FA ČVUT v Praze (1989- 1996). Studoval u profesora Miroslava Šika, od roku 2002 vlastní ateliér Architektura, s.r.o. Jeho realizace jsou v ČR, USA, Německu, Ománu a SR. Při své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderní architektury, pracuje s neobvyklými zdroji inspirací, s obrazy a principy současného světa. Jeho experimentální tvorba byla presentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, vyučoval na VŠUP, FA ČVUT, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen, je zastoupena v Národní galerii a presentována v odborných i laických médiích.

Narozen 1. 11. 1970 v Praze

 • 1989/1996 studium na FA ČVUT
 • 1991 atelier analogické architektury Miroslava Šika
 • 1993 zahraniční praxe, atelier Helmuta Zieseritche, Graz, Rakousko
 • 1994 sdružení Nová česká práce
 • 1994 účast na výstavě Nové české práce, Fragnerova galerie, Praha
 • 1995 účast na výstavě Nové české práce, Fakulta architektury, Bratislava, Slovenská republika
 • 1996 diplom v atelieru průmyslové architektury Prof. Ing. arch. Emila Hlaváčka, DrSc.
 • 1996 atelier David Kraus – architekti
 • 1996 - publikování, přednášky
 • 1996 účast na výstavě Nové české práce, Technická universita, Berlín, Spolková republika Německo
 • 1996 výstava „Znamení čtyř“, Všehrdova - Praha
 • 1997 spolupráce v ATELIERU 8000, s.r.o., administrativní komplex PPS – ING Smíchov (autor: Architectures Jean Nouvel)
 • 1998 výstava „Vize“, Fragnerova galerie, Praha
 • 2000/2001 člen redakční rady časopisu „Stavba“
 • 2000/2001 člen správní rady „Nadace české architektury“
 • 2001 - člen České komory architektů
 • 2003 - majitel společnosti Architektura, s.r.o.
 • 2012 - hostování VŠUP (atelier A1)
 • 2015/2018 odborný asistent Ústav navrhování III, FA ČVUT, ateliér Kraus-Čančík

Členství v odborných sdruženích:

 1. 2000 – 2001, členství v redakční radě časopisu „Stavba“
 2. 1999 – 2000, členství ve spolku „Mánes“
 3. 2000 - , členství v diskusním „Fóru pro obnovu památníku na Vítkově“
 4. 2000 – 2001, členství ve správní radě „Nadace české architektury“
 5. 1999 - , členství v architektonickém spolku „Spolek 99“
 • Odměna nadace ABF za projekt železničního hradla, ateliér M. Šika, 1993
 • 3. cena soutěž dostavba náměstí v Kamenickém Šenově, 1994
 • Odměna soutěž nová budova FA ČVUT, 2004.
 • Nominace na ocenění Dům roku, 2004
 • Nominace na ocenění Dům roku, 2009
 • Cena dům roku 2010 (Stodůlky)
 • Cena dům roku 2012 (Jevany)
 • Čestné uznání Grand Prix OA, vila Jevany 2012
 • Čestné uznání Grand Prix OA, škola v Hradištku 2013
 • Finalista - 1. ročník BigMat International Architecture Award, 2013
 • Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, nominace na nejlepší ateliér, 2x nominace na nejlepší projekt, 2015
 • 2. Místo v soutěži Dům roku, cena odborné poroty, 2016
 • 2016, Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, nominace na nejlepší ateliér a 2x nominace na nejlepší ateliérový projekt
 • 2016, Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, cena za nejlepší ateliér
 • 2017, Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, nominace na nejlepší ateliér a 2x nominace na nejlepší ateliérový projekt
 • 2017, Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, cena za nejlepší ateliér, cena za nejlepší projekt
 • 2017, Best Reality nominace, projekt Primavera
 • Realitní projekt roku 2017, Středočeský kraj, cena odborné poroty
 • Realitní projekt roku 2018, Středočeský kraj, cena odborné poroty
 • 2018, Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, nominace na nejlepší ateliér a 1x nominace na nejlepší ateliérový projekt
 • 2018 Česká cena za architekturu – nominace, administrativní budova ve Strančicích
 • 2018 Grand Prix Národní cena za architekturu, cena za novostavbu - administrativní budova ve Strančicích
 • 2018 Česká cena za architekturu, hlavní cena - administrativní budova ve Strančicích
 • 24. CBRE Art of Space nominace, finalisté, 2019